کلیدواژه‌ها = نثر فارسی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و نقد و مقایسه دستوری دو بخش کتاب تاریخ سیستان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 51-85

لیلا جانی؛ علی محمد سجادی


2. بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 43-68

لیلا جانی؛ علی محمد سجادی