کلیدواژه‌ها = عطّار
تعداد مقالات: 4
1. نگاهی به برخی اسمای ذات درآثارسنایی وعطّار

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 129-157

مسلم مصطفوی؛ تورج عقدایی


4. سراینده ی پندنامه کیست؟

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 137-162

مینو فطوره چی