کلیدواژه‌ها = روان شناسی
تعداد مقالات: 4
1. تفسیر کاربردی گونه های مختلف معشوق در اشعار سیمین بهبهانی با تکیه بر نظریات اریک فروم

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 310-273

زهرا قنبرعلی باغنی؛ شهین اوجاق علیزاده


2. جلوه های بخشش و بخل در گلستان و بوستان

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 185-207

حسینعلی موسی زاده؛ سید محمود سید صادقی؛ سید جعفر حمیدی


3. جلوه های صبر درگلستان وبوستان سعدی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 9-27

حسینعلی موسی زاده؛ سید محمود سیدصادقی؛ سید جعفر حمیدی


4. نقد اُسطور های دو رُمان مَلَکوت و یَکُلیا

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 71-105

فاطمه حیدری؛ سامان خانی اسفندآباد