کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های صرفی و نحوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 43-68

لیلا جانی؛ علی محمد سجادی