کلیدواژه‌ها = اهمّیّت و تفاوت آن ها
تعداد مقالات: 1
1. کاوشى در مَثلَ، تمثیل و ارسا ل المَثل

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 61-81

محمودرضا سازواری؛ شهلا محمدریاحی