کلیدواژه‌ها = تقابل های دوگانه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ابعاد تعلیمی اشعار ذکر شده در فیه‌مافیه و مجالس سبعه بر پایۀ نظریۀ تقابل‌های دوگانه

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 113-136

وحید رحمانی خلیلی؛ پروین دخت مشهور؛ سید حسین سیدی؛ اکبر شعبانی


2. تقابل های دو گانه در ساختار شعر خاقانی شروانی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 55-86

سیاوش مرادی؛ محمد رضا قاری