کلیدواژه‌ها = قلتشن دیوا
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 72-98

تورج عقدایی؛ سوزان کریمی نژاد