کلیدواژه‌ها = تکواژ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار کنایه از دیدگاه زبان شناسی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 123-143

علی رزاقی شانی