کلیدواژه‌ها = پوشاک
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و تفسیر کارکردهای پوشاک در رمان کلیدر

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 125-146

ریحانه فرامرزی کفاش؛ علی عشقی سردهی؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی


2. تاریخچه ی پوشاک در دوره ی پش ضحاکی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 137-154

فاطمه محسنی گرد کوهی