کلیدواژه‌ها = محمود دولت آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عناصر مدرنیته در رمان کلیدر محمود دولت آبادی

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 41-60

علیرضا مناجاتی؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ شمس الحاجیه اردلانی