کلیدواژه‌ها = پند و اندرز
تعداد مقالات: 2
1. آموزه های سیاسی در مدایح سنایی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 173-190

مریم محمدزاده


2. سراینده ی پندنامه کیست؟

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 137-162

مینو فطوره چی