کلیدواژه‌ها = هواجس نفسانی
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی تطبیقی درباره انسان از دیدگاه مولوی و اسپینوزا

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 231-257

مهناز صفایی هوادرق