دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی کارکرد رفتار سیاسی – سازمانی در حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

حسین عباس نژاد؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


2. شگردهای شکل‌پردازانه در داستان بیوتن رضا امیرخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

منیژه فرجیان محترم؛ علی دهقان؛ ایوب کوشان