دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی کارکرد رفتار سیاسی – سازمانی در حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

حسین عباس نژاد؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری