تعداد مقالات: 356
76. باستان گرایی (آرکائیسم) در اشعار نصرت رحمانی و علی موسوی گرمارودی

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 35-50

رضا کشتگر؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی


77. تحلیل انواع موسیقی میانی در اشعار نو و نیمه سنتی نیمایوشیج

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 31-50

محمود صادق زاده؛ نیلا نوربلین


78. بررسی مسایل زنان از منظر اسطوره، در رمان طوبی و معنای شب

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 41-64

زهرا رفیعی؛ سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی


79. سبک‌شناسی لایه‌ای رمان هستی از فرهاد حسن‌زاده

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 41-58

سمیه آورند؛ سید احمد حسینی کازرونی؛ سید جعفر حمیدی؛ محمدرضا شهبازی


80. خوانش شعرهای مولوی و امیلی دیکسون از دیدگاه شالوده شکنی ژاک دریدا

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 37-60

فاضل اسدی امجد؛ طیبه دیبا


81. بررسی و تحلیل شکواییه در شعر ملک الشعرای بهار

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 31-50

نوشین طالب زاده؛ سعید حسام پور


82. وحدت آفرینش؛ بن‌مایة حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 43-67

لیلا غلامپورآهنگر کلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


83. تحلیل و تفسیر تصویرگری و رمزپردازی دوزخ از اسطوره تا عرفان

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 35-67

لیلا امینی لاری؛ فرح نیازکار


85. ایهام ترادف ویژگی سبکی منحصر به فرد حافظ

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 49-61

احمد ذاکری؛ اسد صفری بندپی؛ محمد صادقی


86. مقایسه نقش و ویژگی های دبیران در شاهنامه و تاریخ بیهقی

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 32-78

فریده سمیعی؛ فاطمه حیدری


87. انتقاد اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی« اشخاص و طبقات اجتماعی»

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 55-86

احمد ذاکری؛ سید ابوالفضل معصومی


89. تحلیل نظریه بینامتنیت در داستان مار و مرد سیمین دانشور

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 62-86

فاطمه بیداخویدی؛ فاطمه حیدری


90. سیمای دولتمردان در آینه ی آثار عبید

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 51-77

احمد ذاکری؛ خلیل فائزی


91. نقد اُسطور های دو رُمان مَلَکوت و یَکُلیا

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 71-105

فاطمه حیدری؛ سامان خانی اسفندآباد


92. عناصری از فرهنگ عامه در رمان همسایه ها (احمد محمود)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 75-109

شبنم لاجوردی زاده؛ مهدی ماحوزی


93. روابط بی نامتنی بین غزلات حافظ و سا یه (هوشنگ ابتهاج)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 52-83

مژگان مهدوی؛ فرهاد طهماسبی


94. رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 51-67

محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی؛ حامد ذاکری


95. شخصیت پردازی در داستان فرود

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 63-91

مهسا کمارج؛ میثم مهاجر


96. موسیقى شعر اخوان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 69-99

محمد احسانی


97. نمودهای طبیعت گرایی در شعر فروغ فرخزاد

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 71-94

رضا صادقی شهپر؛ ندا کریمی


98. شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 69-95

ماه نظری؛ کبری اسدی؛ منصوره بصیرپور


99. پژوهشی در باب سطوح زبانی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 67-84

نازنین نادری؛ احمد ذاکری


100. کاوشى در مَثلَ، تمثیل و ارسا ل المَثل

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 61-81

محمودرضا سازواری؛ شهلا محمدریاحی