تعداد مقالات: 398
76. بررسی و تبیین ویژگی های صرفی و نحوی تاریخ سیستان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 43-68

لیلا جانی؛ علی محمد سجادی


77. وحدت آفرینش؛ بن‌مایة حکمت خسروانی در منطق‌الطیر عطار

دوره 11، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 43-67

لیلا غلامپورآهنگر کلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


78. ساختارشناسی حکایت‌های تمثیلی روضۀ هشتم بهارستان از منظر مینیمالیسم

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 43-60

نسرین زرگرزاده دزفولی؛ علی محمد موذنی


79. سلوک محمود دولت آبادى در رمان سلوک

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 44-60

حسین مرادی


80. روایت پست مدرن در نمایشنامه(خانمچه و مهتابی )اثر اکبر رادی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 44-72

شهرام کیایی؛ هاجر عباسی


81. عالم و رابطه آن با حق تعالی از دیدگاه عطار

دوره 2، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 45-52

سهیلا ذوقی


82. آیرونی و رویکرد آن در«چرند و پرند»دهخدا

دوره 7، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 47-71

غلامرضا انصاری فرد؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


83. تحلیل و نقد و مقایسه دستوری دو بخش کتاب تاریخ سیستان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 51-85

لیلا جانی؛ علی محمد سجادی


84. تاملی بر اخلاق مراقبت در مکتب تربیتی سعدی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 51-94

فتانه سمسار خیابانیان؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


85. تقابل های دو گانه در ساختار شعر خاقانی شروانی

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 55-86

سیاوش مرادی؛ محمد رضا قاری


86. وطنیّات و رویکردهای آن در مسمّط های دوره ی مشروطه

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 59-112

ابوالقاسم رادفر؛ زهرا پارساپور؛ علیرضا فولادی؛ رقیه فراهانی


87. بررسی کارکرد رفتار سیاسی – سازمانی در حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399

حسین عباس نژاد؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


88. مقایسه نقش و ویژگی های دبیران در شاهنامه و تاریخ بیهقی

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 32-78

فریده سمیعی؛ فاطمه حیدری


89. فضولى از شاعران قرن دهم

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 43-58

برات زنجانی


90. از دوازده خان هراکلس تا هفت خان رستم

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 47-75

رضا سمیع زاده؛ لیلی امیرمحمدی


92. ایهام ترادف ویژگی سبکی منحصر به فرد حافظ

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 49-61

احمد ذاکری؛ اسد صفری بندپی؛ محمد صادقی


93. سیمای دولتمردان در آینه ی آثار عبید

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 51-77

احمد ذاکری؛ خلیل فائزی


94. رویکرد «باهم‌آیی» درترکیب‌های وصفی و اضافی مثنوی مولاناجلال‌الدین محمد بلخی

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 51-67

محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی؛ حامد ذاکری


95. تحلیل و بررسی ریخت شناسی داستان هبوط و تعالی درغزلی از دیوان شمس

دوره 10، شماره 35، بهار 1397، صفحه 51-66

سوزان کریمی نژاد؛ تورج عقدایی


96. تفسیر عالم مثال وتمثّل در تمهیدات عین القضات همدانی

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 51-76

رویا ربیع زاده؛ فاطمه حیدری


97. گونه شناسی صفت ها از قرن چهارم تا ششم با تکیه بر تفسیرهای فارسی

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 51-76

حسن دهقانی پور؛ ایرج مهرکی


98. روابط بی نامتنی بین غزلات حافظ و سا یه (هوشنگ ابتهاج)

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 52-83

مژگان مهدوی؛ فرهاد طهماسبی


99. بررسی مفهوم هویت از دیدگاه ساختار شکن در نمایش نامه های خانوادگی سام شپرد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 52-73

فاضل اسدی امجد؛ سید سارا قاضی میر سعید