تعداد مقالات: 398
101. تراسل حواس در اشعار ابن فارض

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 53-73

فرهاد دیوسالار


102. انتقاد اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی« اشخاص و طبقات اجتماعی»

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 55-86

احمد ذاکری؛ سید ابوالفضل معصومی


105. بررسی تطبیقی - تحلیلی اسطورة زال و رودابه با اسطورههای ایرانی و مصری

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 59-85

مریم محمودی؛ احمد خادمی


106. اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان اعتصامی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 59-82

هانیه طاهرلو؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


107. کاوشى در مَثلَ، تمثیل و ارسا ل المَثل

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 61-81

محمودرضا سازواری؛ شهلا محمدریاحی


108. نقد، بررسی و تحلیل تقابل حیرت و یقین در غزلیات عطار

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 61-82

راضیه شهرآبادی؛ تورج عقدایی


109. سیر تحول شخصیت و شخصیت پردازی در سه رمان منتخب جنگ (دفاع مقدس) دهۀ شصت تا نود

دوره 12، شماره 43، بهار 1399، صفحه 61-94

علی محمدیان؛ جهانگیر صفری؛ اسماعیل صادقی


110. تحلیل نظریه بینامتنیت در داستان مار و مرد سیمین دانشور

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 62-86

فاطمه بیداخویدی؛ فاطمه حیدری


111. معانی حروف در دیوان حافظ

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 62-92

احمد ذاکری؛ سامان خانی اسفندآباد


112. شخصیت پردازی در داستان فرود

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 63-91

مهسا کمارج؛ میثم مهاجر


113. تأملی بر «سخن » در شاهنام هی فردوسی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 63-101

تورج عقدایی


114. تحلیل و تفسیر اسطورۀ قهرمان در کلیدر دولت‌آبادی بر اساس نظریۀ جوزف کمپبل

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 65-93

ریحانه فرامرزی کفاش؛ علی عشقی سردهی؛ حسن دلبری؛ ابوالقاسم امیراحمدی


115. پژوهشی در باب سطوح زبانی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 67-84

نازنین نادری؛ احمد ذاکری


116. سیف، شاعرى صوفى و نقادى بى پروا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحه 67-86

زهرا پارساپور


117. موسیقى شعر اخوان

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 69-99

محمد احسانی


118. شوش و بیروت در آیینه نگرش اخوان ثالث و نزار قبانی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 69-95

ماه نظری؛ کبری اسدی؛ منصوره بصیرپور


121. بررسی شخصیّت علی(ع) در خاوران‌نامه بر اساس نظریّۀ فلیپ هامون

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 69-91

خلیل بیگ‌زاده؛ بایرام مراد مرادی؛ افسانه نوری


122. نقد اُسطور های دو رُمان مَلَکوت و یَکُلیا

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 71-105

فاطمه حیدری؛ سامان خانی اسفندآباد


123. نمودهای طبیعت گرایی در شعر فروغ فرخزاد

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 71-94

رضا صادقی شهپر؛ ندا کریمی


125. نقد جامعه شناسی داستان گیلهمرد

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 73-90

مهتاب هدایتی؛ طاهره ایشانی