تعداد مقالات: 356
126. نگاه شاعرانه پایان متافیزیک

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 62-92

طاهره مسگر هروی


127. سیمای فرهنگ عامه در آ یینه شعر خواجوی کرمانی

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 79-106

مهدیه چراغی؛ احمد ذاکری


128. بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 87-109

وحید مبشری؛ تورج عقدایی


129. جای خالی سلوچ و فلسفه بوم شناختی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 85-113

نسترن خسروی؛ عطاالله کوپال


131. فرایند فردیّت سیاوش

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 79-115

تورج عقدایی


132. بررسی عناصر داستانی در افشین و بودلف

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 107-129

رضوان کریمی؛ تورج عقدایی


133. نگاهی جامعه شناختی به شعر کلیم کاشانی بر مبنای نقد تکوینی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 111-137

فرهاد طهماسبی؛ مجتبی دستجردی


134. بررسی تطبیقی دو سفرنامه حج

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 85-98

زهره رحیمی مهر؛ زهرا دری


135. «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 69-90

نزهت نوحی


136. بررسی طنز در آثار علی اکبر دهخدا

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 93-123

ایرج مهرکی؛ سمیه بیدقی


137. بررسى تطبیقى مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهرى و جبران خلیل جبران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 101-122

زهرا صداقتی؛ زهرا سلیمانی


138. آداب شریعت و طریقت در نگاه احمد غزّالی و عین القضات همدانی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 95-121

راشین بنی نجاریان؛ فاطمه حیدری


139. روایت‎شناسی‎ «داستان اکوان دیو»

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 97-127

نسرین بیرانوند؛ حسین آریان؛ ناصر کاظم خانلو


141. رئالیسم انتقادى در سووشون

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 83-104

فاطمه محسنی


142. بررسی جایگاه زن و عشق در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 91-107

اسماعیل حاکمی؛ راضیه زواریان


143. نگاهی به جریان سیال ذهن در داستان نویسی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 76-87

سهیلا بهرامیان


144. تشبیه و استعاره بر پایه ابزار آلات جنگی در غزلیات سعدی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 91-111

فریبا قره داغی کراله


145. تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 72-98

تورج عقدایی؛ سوزان کریمی نژاد


146. بازتاب وقایع مشروطه بر شعر ایرج میرزا

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 75-96

حمیدرضا جدیدی


150. بررسى کنایات شاهنامه در بخش تاریخى

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 59-83

هادی خدیور؛ ملوک شفیعى اقدم