تعداد مقالات: 398
126. عناصری از فرهنگ عامه در رمان همسایه ها (احمد محمود)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 75-109

شبنم لاجوردی زاده؛ مهدی ماحوزی


127. بررسی قلندریات سنایی از لحاظ محتوا

دوره 8، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 87-102

علی عباس علیزاده؛ علی محمد موذنی


128. تفسیر اشعار عطار بر اساس ایدة تناظر

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 87-117

لیلا غلامپورآهنگر کلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


129. تحلیل مرگ و معاد در اسکندرنامه نظامی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 95-133

محمدرضا سلیمانی دلارستاقی؛ عباس ماهیار


130. بنیاد حماسة عرفانی و مصداق‌های آن در مثنوی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 113-152

خیراله محمودی؛ حسین ادبی فیروزجائی


131. بررسى کنایات شاهنامه در بخش تاریخى

دوره 2، شماره 3، بهار 1389، صفحه 59-83

هادی خدیور؛ ملوک شفیعى اقدم


132. نگاه شاعرانه پایان متافیزیک

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 62-92

طاهره مسگر هروی


134. «ابرمتن» چالش نوین هرمنوتیک

دوره 8، شماره 27، بهار 1395، صفحه 69-90

نزهت نوحی


136. تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده

دوره 3، شماره 7، بهار 1390، صفحه 72-98

تورج عقدایی؛ سوزان کریمی نژاد


137. چشم انداز احسن ازدیدگااه شیخ محمود شبستری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 74-91

مجید نوری


138. نگاهی موازی به زندگی و آثار صادق هدایت و سهراب سپهری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 74-111

فرهاد طهماسبی


139. بازتاب وقایع مشروطه بر شعر ایرج میرزا

دوره 2، شماره 6، زمستان 1389، صفحه 75-96

حمیدرضا جدیدی


140. نگاهی به جریان سیال ذهن در داستان نویسی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 76-87

سهیلا بهرامیان


141. از وحدتِ عددی تا وحدتِ احدی تحلیل دیدگاهِ عطار نیشابوری در بابِ حقیقتِ توحید

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 77-96

حمیدرضا شیرعلی؛ ملک محمد فرخ زاد


142. خود پرورانی یا دیدار با خویشتنِ خویش در هفت‌خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه روانکاوی یونگ

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 77-98

سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ اصغر حبیبی


143. سیمای فرهنگ عامه در آ یینه شعر خواجوی کرمانی

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 79-106

مهدیه چراغی؛ احمد ذاکری


144. فرایند فردیّت سیاوش

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 79-115

تورج عقدایی


145. رئالیسم انتقادى در سووشون

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 83-104

فاطمه محسنی


146. بررسی و تحلیل آیین نیایش در متون حماسی به روایت شاهنامه فردوسی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 83-112

مهدی رضایی؛ نصرالله دشتی


147. بررسی تناسب اجزای تشبیه و استعاره با موضوع در شعر فارسی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 83-104

لیلا امیری؛ زهرا ریاحی زمین


148. جای خالی سلوچ و فلسفه بوم شناختی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 85-113

نسترن خسروی؛ عطاالله کوپال


149. بررسی تطبیقی دو سفرنامه حج

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 85-98

زهره رحیمی مهر؛ زهرا دری