تعداد مقالات: 356
151. چشم انداز احسن ازدیدگااه شیخ محمود شبستری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 74-91

مجید نوری


152. نگاهی موازی به زندگی و آثار صادق هدایت و سهراب سپهری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 74-111

فرهاد طهماسبی


154. فال حافظ و کارکردهای اجتماعی آن

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 119-136

مریم محمودی؛ ابراهیم انصاری؛ اصغر محمدی


155. بررسی محتوای کنایه های غزلیات منزوی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 135-177

معصومه صالحی طریق؛ احمد ذاکری


156. بررسی ساختار زمان در خسرو و شیرین نظامی گنجوی بر اساس الگوی زمان و روایت ژنت

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 153-196

فاطمه قربانی؛ محمد غلامرضایی


157. تفسیر مرگ در جهان بینی حسین منزوی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 87-111

شیوا آب آذر؛ تورج عقدایی


159. از وحدتِ عددی تا وحدتِ احدی تحلیل دیدگاهِ عطار نیشابوری در بابِ حقیقتِ توحید

دوره 10، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 77-96

حمیدرضا شیرعلی؛ ملک محمد فرخ زاد


160. تحلیل و بررسی کنایه در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 95-121

محبوبه حاجی جعفری توران پشتی؛ تورج عقدایی


161. بررسی و تحلیل آیین نیایش در متون حماسی به روایت شاهنامه فردوسی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 83-112

مهدی رضایی؛ نصرالله دشتی


162. برررسی تاثیر زبان محاوره در دستور زبان فارسی

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 93-121

عسکری ابراهیمی جویباری


163. خود پرورانی یا دیدار با خویشتنِ خویش در هفت‌خوان رستم و اسفندیار از دیدگاه روانکاوی یونگ

دوره 11، شماره 39، بهار 1398، صفحه 77-98

سید محمود سید صادقی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ اصغر حبیبی


165. مؤلّفه های نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 93-111

مریم محمدزاده


167. جامعه شناسی دیوان کلیم کاشانی به روش اسکارپیت

دوره 7، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 92-118

فرهاد طهماسبی؛ مجتبی دستجردی


168. «بررسی و مقایسه ی مفهوم "عادت ستیزی" در اندیشه ی عین القضات همدانی و سهراب سپهری»

دوره 7، شماره 23، بهار 1394، صفحه 107-128

ساره تربیت؛ محمد عنایتی قادیکلایی


171. کاربرد واژگان در رمان شازده احتجاب از منظر زبان و جنسیت

دوره 6، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 121-132

ملاحت نجفی عرب؛ یدالله بهمنی مطلق


172. بازتاب شعر جاهلی در شعر خواجوی کرمانی

دوره 6، شماره 19، بهار 1393، صفحه 117-146

تورج زینیوند؛ زینب منوچهری


173. «اخلاق زناشویی» در شاهنامه فردوسی و بررسی ریشه‌های آن در متون کهن

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 131-145

محمد نوید بازرگان؛ مریم خادم ازغدی


174. اصول اخلاق اجتماعی در بوستان سعدی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 139-159

فاطمه عظمت مدار؛ رضاعلی نوروزی؛ حسنعلی بختیارنصرآبادی


175. نگاهی به شاهنامه با رویکرد جهان وطنی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1394، صفحه 99-126

نزهت نوحی