تعداد مقالات: 398
151. بررسی ساختار و محتوای حکایتی از اسرار التوحید و مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 87-109

وحید مبشری؛ تورج عقدایی


154. تفسیر مرگ در جهان بینی حسین منزوی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 87-111

شیوا آب آذر؛ تورج عقدایی


155. بررسی جایگاه زن و عشق در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1390، صفحه 91-107

اسماعیل حاکمی؛ راضیه زواریان


156. تشبیه و استعاره بر پایه ابزار آلات جنگی در غزلیات سعدی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1390، صفحه 91-111

فریبا قره داغی کراله


157. بررسی طنز در آثار علی اکبر دهخدا

دوره 5، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 93-123

ایرج مهرکی؛ سمیه بیدقی


158. برررسی تاثیر زبان محاوره در دستور زبان فارسی

دوره 4، شماره 11، بهار 1391، صفحه 93-121

عسکری ابراهیمی جویباری


160. مؤلّفه های نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر

دوره 11، شماره 41، پاییز 1398، صفحه 93-111

مریم محمدزاده


161. آداب شریعت و طریقت در نگاه احمد غزّالی و عین القضات همدانی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1391، صفحه 95-121

راشین بنی نجاریان؛ فاطمه حیدری


162. تحلیل و بررسی کنایه در شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1397، صفحه 95-121

محبوبه حاجی جعفری توران پشتی؛ تورج عقدایی


165. روایت‎شناسی‎ «داستان اکوان دیو»

دوره 8، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 97-127

نسرین بیرانوند؛ حسین آریان؛ ناصر کاظم خانلو


166. بررسى تطبیقى مکتب رمانتیسم در اشعار سهراب سپهرى و جبران خلیل جبران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 101-122

زهرا صداقتی؛ زهرا سلیمانی


169. بررسی عناصر داستانی در افشین و بودلف

دوره 5، شماره 18، زمستان 1392، صفحه 107-129

رضوان کریمی؛ تورج عقدایی


170. نگاهی جامعه شناختی به شعر کلیم کاشانی بر مبنای نقد تکوینی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 111-137

فرهاد طهماسبی؛ مجتبی دستجردی


171. فال حافظ و کارکردهای اجتماعی آن

دوره 9، شماره 31، بهار 1396، صفحه 119-136

مریم محمودی؛ ابراهیم انصاری؛ اصغر محمدی


172. بررسی محتوای کنایه های غزلیات منزوی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1396، صفحه 135-177

معصومه صالحی طریق؛ احمد ذاکری


173. بررسی ساختار زمان در خسرو و شیرین نظامی گنجوی بر اساس الگوی زمان و روایت ژنت

دوره 9، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 153-196

فاطمه قربانی؛ محمد غلامرضایی


175. بررسی ساختار مناظره پروین اعتصامی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 88-102

جلیل بهادری؛ سید احمد کازرونی