تعداد مقالات: 356
352. بررسى اندیشه هاى اجتماعى از نظر اقبال و مولانا

دوره 5، شماره 15، بهار 1392، صفحه 293-325

علی محمد موذنی؛ شیوا حیدری


355. تفاوت رئالیسم اروپایى با واقع گرایى ایرانى

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 325-354

ملیحه جعفری لنگرودی


356. کنایه در آینه شعر ظهیرالدّین فاریابى

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 355-368

اسد صفری؛ محمد صادقی