تعداد مقالات: 398
376. تفاوت رئالیسم اروپایى با واقع گرایى ایرانى

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 325-354

ملیحه جعفری لنگرودی


377. کنایه در آینه شعر ظهیرالدّین فاریابى

دوره 4، شماره 14، زمستان 1391، صفحه 355-368

اسد صفری؛ محمد صادقی


378. شاهرخ‌نامه: منظومۀ حماسی یا تغزلی؟

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 13-40

الهام شیرازی؛ محمد حسین کرمی


379. تحلیل گفتمان «تاریخ بیهقی» بر اساس نظریۀ فراتابی زبانی فرای و بازی زبانی ویتگنشتاین

دوره 12، پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 13-42

رسول کاظم زاده قندیلو؛ رحمان مشتاق مهر


380. جلوه های فروغمند مزدیسنایی و بازتاب آن در مثنوی مولوی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 41-66

کوروش زرفتن؛ محمود صادق زاده؛ هادی حیدری نیا


381. بررسی شیءوارگی در آثار زویا پیرزاد با تأکید بر رویکرد جورج لوکاچ

دوره 12، پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 43-66

ندا یانس؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل زاده


382. ویژگی های شخصیت پردازی در سه داستان‌ از بزرگ علوی، جمال‌زاده، آل احمد

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 67-92

فاطمه کعب اصل؛ نوازالله فرهادی


383. گلشن کرمانی تقلیدی دیگر از گلستان سعدی

دوره 12، پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 67-90

سید یعقوب حسینی؛ مریم محمودی؛ پریسا داوری


384. فرامتن های تذکره الاولیاء عطار بر مبنای نظریۀ ژرار ژنت

دوره 12، پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 91-126

زهرا حاتم پور؛ عطا محمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی


385. عروج و رجعت عیسی از منظر اسطوره و عرفان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 93-126

حسین محمدی مبارز؛ علی اصغر دادبه؛ عبدالرضا مدرس زاده


386. خاقانی و باورهای عامیانه دربارۀ جانوران

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 127-161

حسین زنگانه؛ ایرج مهرکی


387. کاربرد الگوی کنشگر گِرِماس درتحلیل روایت شناسیِ جایِ خالیِ سُلوچ (مطالعة موردی: «مِرگان در جُست و جوی سُلوچ»)

دوره 12، پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 127-152

احمد حسین‌پورِ سرکاریزی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی‌مقدّم


388. نقد ساختارگرایانۀ رمان «دشتبان» بر پایۀ نظریۀ کلود برمون

دوره 12، پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 153-178

طیبه فرهادی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


389. نقد شالوده شکنی رمان «کولی کنار آتش» اثر «منیرو روانی پور» بر اساس نظریۀ «ژاک دریدا»

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 163-190

الهام شیروانی شاعنایتی؛ منیژه فلاحی؛ رضا حیدری نوری


390. اشتراکات مصادیق فضیلت در اندیشه مولانا و لیندا زاگزبسکی

دوره 12، پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 179-204

مهسا کمارج حاجی؛ ملک محمد فرخ زاد


391. تحلیل شگردهای هنری آیرونی در اشعار سعدی شیرازی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 191-218

کبری شبان قوچان عتیق؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


393. روایت انتقاد طنزآمیز برادری دارا و اسکندر

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 219-245

معصومه زندیه؛ تیمور مالمیر


394. بررسی وجوه هنری بیگانه سازی صورخیال در مجموعه شعر میخانۀ بی‏خواب اثر مهدی فرجی

دوره 12، پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 235-264

فاطمه جعفری کمانگر؛ ستاره فیروزجایی


396. نشانه‌شناسی مفهوم عشق در منظومة ویس و رامین بر اساس نظریه رمزگان دانیل چندلر

دوره 12، پیاپی 44، تابستان 1399، صفحه 265-268

سعیده فرامرزی فرد؛ سیاوش مرادی؛ هادی خدیور


397. مضامین مشترک و متفاوت شاهنامه با چند حماسۀ معروفِ جهان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 269-288

فاطمه محسنی گردکوهی؛ ویدا شیرکوند


398. شگردهای شکل‌پردازانه در داستان بیوتن رضا امیرخانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

منیژه فرجیان محترم؛ علی دهقان؛ ایوب کوشان