لایه‌های قابل تامل رمان ماه کامل می‌شود اثر فریبا وفی از منظر سبک شناسی انتقادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده

2 دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده

     این مقاله در پی آن است که نشان دهد برای کشف گفتمان مسلط  و ایدئولوژی حاکم دریک اثر ادبی، چگونه می‌توان از رهگذر سبک شناسی انتقادی به این مهم دست یافت‌.در این مقاله، نخست بر روی مفهوم سبک تأمل کرده  و سپس نقبی بر سبک شناسی انتقادی زده‌ایم و از رهگذر آن‌، لایه‌های رمان «ماه کامل می‌شود» اثر فریبا وفی  را مورد بررسی قرار داده ایم‌.این پژوهش به روش لایه‌ای انجام شده است‌. ابتدا لایه‌ی بیرونی و بافت موقعیتی متن مورد بررسی قرار گرفته است و سپس در لایه‌ی روایی و متنی‌، مسایلی چون کانون سازی‌، میزان تداوم و جنبه‌های آن و خردلایه‌های واژگانی‌، نحوی و بلاغی با عنوان مؤلفه‌های سبکی، تجزیه و تحلیل شده است. در پایان مقاله به این نتیجه می‌رسیم که در این رمان‌، یکی از مولفه‌ی مهم و معنا دار تقابل است؛ از سوی دیگر‌، ویژگی‌های سبکی متن نظیر  تقابل شخصیت‌ها و برجستگی قطب منفی و عدم قطعیت کلام راوی ونیز طنز‌های موجود در روایت رمان‌، نشان دهنده‌ی ایدئولوژی پنهان متن است که عبارت است از وجود خلا در زندگی و احساس سردرگمی راوی و درنتیجه بی ثباتی هویتی‌،که این امر منجر به عدم یافتن جایگاه مستقل برای راوی در جامعه‌، به عنوان یک زن مجرد می‌شود

کلیدواژه‌ها