نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علوم و تحقیقات ساوه،ساوه،ایران

2 استاد زبان و ادبیات فارسی،عضو هیئت علمی دانشکدۀادبیات و زبان‌های خارجه دانشگاه علامه طباطبایی تهران ،تهران،ایران.

چکیده

فرهنگ نویسی یکی ازشاخه­های مهم زبان  پارسی است.قرن دهم و یازدهم هجری،از درخشان‌ترین دوره‌هایی است که عالمان علم لغت،به ویژه در سرزمین هند،به تدوین و نگارش فرهنگ‌نامه‌ها پرداخته‌اند.«کشف اللغات و الاصطلاحات » یکی از این فرهنگ‌نامه‌ها است.نویسنده‌ی‌ این اثر«عبدالرحیم بن احمد سور بهاری هندی»از مشایخ صوفیه،کتاب خود را در قرن دهم هجری نوشته است.این کتاب در ششصد وهفتاد و سه باب و به زبانی علمی و ساده نوشته شده و در بر گیرنده‌ی اطلاعات فراوان در زمینه‌های مختلف است. این جستار ضمن اشاره­ای کوتاه به تاریخچه­ی فرهنگ‌نویسی،با ارائه­ی توضیحاتی چند درباره­ی سلوک و اندیشه­ی نویسنده به بررسی ساختار،سبک و ویژگی­های زبانی این اثر می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

 1. ابوالقاسمی،محسن و همکاران(1364)،قاموس،تهران،بنیاد قرآن.
 2. تقوی،شهریار(1341)فرهنگ­نویسی در هند و پاکستان،تهران:اداره کل نگارش وزارت فرهنگ
 3. خلف تبریزی،محمد‌بن‌حسین.(1362)برهان قاطع،تهران:ابن سینا
 4. درایتی،مصطفی(1388)،فهرست‎واره دست نوشته­ های ایران(دنا)،تهران:انتشارات کتابخانه مجلس
 5. دهخدا،علی­ اکبر(1373)،لغت­نامه،تهران:دانشگاه تهران
 6. سجّادی،سید ضیاءالدین(1380)،مقدمه­ای بر مبانی عرفان و تصوف،تهران:سمت
 7. صفا،ذبیح­ الله(1371)،تاریخ ادبیات در ایران،تهران:فردوس
 8.  -----------(1373)مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر فارسی،تهران:ققنوس
 9. عبدالرحیم­ بن­ احمد سور بهاری هندی،کشف­ اللغات و الاصطلاحات(نسخه خطی)
 10. مایل هروی،نجیب(1369)،نقد و تصحیح متون،مشهد:بنیاد پژوهش­ های آستان قدس رضوی
 11. ----------------(بی­تا)،شرح حال و آثار میرحسینی­ غوری­ هروی،افغانستان
 12. محمدی،کاظم(1380)،نجم­الدین کبری،تهران:طرح نو
 13. مصطفی­ بن­ عبدالله­ بن­ ایکنجی(1387)،کشف­ الظنون­ عن­ اسامی­ الکتب و الفنون،به­ کوشش یوسف‌
 14. بیگ‌باباپور،تهران:اسلامیه و جعفری­ تبریزی
 15. معین،محمد(1356)فرهنگ فارسی،تهران:امیر کبیر