نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج،کرج ،ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج ،ایران

چکیده

در جریان شعر نو و اتفاقات ادبی بعد از انقلاب نیما ،شاعران زیادی،انواع ادبی تازه ای را،با مضامین اجتماعی و سیاسی  آمیختند و در این حوزه دست به تجربه زدند. اما تعداد انگشت شماری،بنا به دلایلی،به موضوعات مذهبی و دینی پرداختند.
آن چه در این پژوهش مورد توجه است ،پیشینه ی شعر سپید آیینی و معرفی آثاری است که بعد از انقلاب و تحت تاثیر آموزههای عاشورایی و مفاهیم ارزشمند آن ،توانستند جریان تازهای را، به شعر معاصر تزریق کنند.
این جریان امروز، به عنوان رویکردی قابل اهمیّت در بین شاعران ،در حال تجربه اندوزی است.هدف از این تحقیق نقش شاعران جریان ساز پیش از انقلاب،در تقویت بنای این نوع ادبی و بررسی مؤلفههای شعر سپید،در شعر شاعران  نوگرا و میزان موفقیت آن،به عنوان یک نوع ادبی با محتوایی آیینی ، می باشد.

کلیدواژه‌ها

 1. احمدی ، بابک ، ساختار و تاویل متن ، چاپ سوم ، جلد 1و2 ، نشر مرکز، تهران ،  1375.
 2. آرین پور ، یحیی ، از نیما تا روزگار ما ، چاپ پنجم ، نشر زوار، تهران ، 1387 .
 3. اصفهانی ،ابوالفرج ، مقاتل الطالبین ، چاپ دوم ، با ترجمه رسولی محلاتی ، نشر صدوق ، (بی جا)، (بی تا).
 4. الهی قمشه‎ای ، مهدی ، قرآن کریم ، چاپ دوم ، نشر خانه آفتاب، تهران ، 1388.
 5. بهار(ملک الشعرا)، محمد تقی ، سبک شناسی نثر ، چاپ چهارم ، جلد 1و2و3، نشر زوار، تهران ،1390.
 6. ترابی ، سید محمد ،  نگاهی به تاریخ ادبیات ایران،چاپ دوم ، نشر ققنوس  ، تهران ،1384  .
 7. حسینی ، سید حسن ، گنجشک و جبرئیل ،چاپ پنجم ، نشر افق ، تهران ، 1384.
 8. حسینی ، سیدحسن ،  شاعری در مشعر(گزیده‌ی اشعار)، چاپ چهارم ، انتشارات تکا ، تهران ، 1388.
 9. حقوقی، محمد ، شعر نو از آغاز تا امروز، چاپ دوم ، نشر ثالث ،  تهران ، 1377.
 10. داد ،  سیما ، فرهنگ اصطلاحات ادبی ، انتشارات مروارید ،تهران ، 1383.
 11. راستگو، سید محمد ، تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی ، انتشارات سمت ، تهران ، 1390.
 12. سپهری ، سهراب ، هشت کتاب ، چاپ سوم ، نشر نیلوفرانه ،قم ،  1392.
 13. —. صور خیال در شعر فارسی ، چاپ هشتم ،  نشر آگه ، تهران ، 1380 .
 14. —. موسیقی شعر ، چاپ دوازدهم ، نشر آگه ، تهران ، 1389.
 15. شمیسا ، سیروس ، بیان ، چاپ دوم ، نشر میترا ، تهران ، 1386.
 16. صفارزاده،طاهره.اندیشه در هدایت شعر، نشر نزدیک، تهران، 1384.
 17. صفوی ، کورش، از زباشناسی به ادبیات ، چاپ سوم ، جلد 1(نظم) ، انتشارات سوره مهر، 1390.
 18. —. از زبانشناسی به ادبیات ،چاپ سوم ، جلد 2(شعر) ، انتشارات سوره مهر، تهران ، 1390.
 19. لنگرودی ، شمس، تاریخ تحلیل شعر نو ، چاپ پنجم ، نشر مرکز،تهران، 1387.
 20. لیچ ، کلیفورد ،  تراژدی ، ترجمه مسعود جعفری ، نشر مرکز،تهران، 1390.
 21. محدثی خراسانی ،زهرا ، شعر آیینی و تأثیر انقلاب اسلامی بر آن ، نشر مجتمع فرهنگی عاشورا،تهران، 1388.
 22. معین ، محمد ، فرهنگ اصطلاحات فارسی ،چاپ دوم ، تک جلدی،  نشر بهزادی، تهران، 1389.
 23. .ماهنامه‌ی تخصصی شعر، سال شانزدهم، آذر 1387، شماره 63.