شخصیت پردازی در داستان فرود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس غیر انتفاهی آبا، آبیک، ایران.

2 کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی –کرج، ایران.

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود می باشد

کلیدواژه‌ها