بررسی طنز در آثار علی اکبر دهخدا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها