زال شخصیتی جادوگر یا فرهمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها