نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر رشته ی زبان و ادبیات فارسی، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها