نگاه تعلیمى مولوى به انواع ضرب المث لها در مثنوى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامى واحدبوشهر

2 دانشجوى دوره دکترى ادبیات فارسى واحد بوشهر،ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله  موجود است

کلیدواژه‌ها