بررسی تطبیقی عناصر داستان در داستانهای کوتاهِ مصطفى لطفی منفلوطی و جلال آل احمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها