نسبیت و عدم قطعیت در نمایش نامه ی شش شخصیت در جستجوی نویسنده اثر پیراندللو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها