نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسى، دانشگاه آزاد اسلامى (واحد کرج)، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد (واحد قم)، ایران

چکیده

درفایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها