نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد همدان

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها