بررسی آغاز بندی 10 منظومه ی حماسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده ی ادبیات و زبانهای خارجی، کرج- ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، کرج- ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها