نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 دانشیارادبیات انگلیسی دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها