بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثار عطار نیشابوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها