قافیه و صنعت مطابقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمى و استادیار دانشگاه آزاد اسلامى واحد دورود

چکیده

در فایل اصل مقاله موجوداست

کلیدواژه‌ها