ریخت شناسى قص هى ضحاک در شاهنامه و راوانا در رامایانا (جدال خیر و شر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه رازى کرمانشاه

2 کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه ایلام

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است

کلیدواژه‌ها