بررسی و تحلیل شیوه های بیان و استدلال در زبان دیوانگان عطار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین- دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها