سیمای صحابه در شعر سنایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجودد است.

کلیدواژه‌ها