روایت پست مدرن در نمایشنامه(خانمچه و مهتابی )اثر اکبر رادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی ارشد زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها