تشبیه و استعاره بر پایه ابزار آلات جنگی در غزلیات سعدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد

چکیده

در فایل اصل مقاله  موجود است

کلیدواژه‌ها