بررسی حکایات طنزآمیز حدیقه سنایی با نگاهی بهسه نظریه درباب طنز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها