تجزیه و تحلیل سبک شناسی داستان(قلتشن دیوان)جمال زاده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

2 دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها