بررسی مفهوم از خود بیگانگی در رمان پول عامل خودکشی اثر مارتین ایمیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها