«تعلیق معنا و نیاز تقابل های دوگانه »ی دریدا در دو اثر سام شپارد، کودک مدفون و غرب حقیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجودد است.

کلیدواژه‌ها