سیمای حضرت سلیمان (ع) در منظومه های عطار نیشابوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

2 دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر

چکیده

در فایل اصل مقاله  موجود است.

کلیدواژه‌ها