بررسی رویکرد پسااستعماری در نقد ادبی در: مفهوم اعتراض در نمایشنامه ی دورگه ، از لنگستون هیوز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها