اشتراکات لیلى و مجنون جامى و لیلى و مجنونِ نظامى و مجنون و لیلى امیرخسرو دهلوى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان

2 کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها