«واژه ها را باید شست » بررسى آشنایى زدایى در اشعار سهراب سپهرى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه علامه ى طباطبایى

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها