مقایسه ی تطبیقى نمودِ فقر و تهیدستى در شعر نیما یوشیج و نازک الملائکه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامى واحد کرج

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها