نقد جامعه شناختى رمان سال هاى ابرى على اشرف درویشیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشکده ى علوم انسانى تهران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسى

چکیده

در فایل اصل مقاله موجود است.

کلیدواژه‌ها